info [at] telegram.city 09153068233

تلگرام شهری

لیست کانال ها و گروه های تلگرام شهر ها

زبان ترکی استانبول

زبان ترکی استانبول

آگهی رایگان

آموزش زبان ترکی استانبولی
از طریق فیلم و موسیقی
و همچنین معرفی منابع آموزشی ترکی