info [at] telegram.city 09153068233

تلگرام شهری

لیست کانال ها و گروه های تلگرام شهر ها

آموزش زبان انگلیسی از سطح پایه

آموزش زبان انگلیسی از سطح پایه

آگهی رایگان

در این کانال سعی بر آنست که انگلیسی رایج و پرکاربرد و چیزی که به عنوان اسپیکینگ رسمی در سراسر آمریکا مشترک ورایج است به طور متناسب و منظم از سطح پایه تا پیشرفته با توضیح لغات،گرامر، مکالمه و اصطلاحات پرکاربرد ارائه شود.       تماس:   @english_learner63