info [at] telegram.city 09153068233

تلگرام شهری

لیست کانال ها و گروه های تلگرام شهر ها

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

آگهی رایگان

تنور دلت که گرم باشد 
نان مهربانی اش را می خوری
هرچه دلت گرمتر 
مهربانی ات بیشتر 
و روزگارت آبادتر است

تنور دلتون گرم