info [at] telegram.city 09153068233

تلگرام شهری

لیست کانال ها و گروه های تلگرام شهر ها

کودک من، دنیای من

کودک من، دنیای من

آگهی رایگان

تحصیلات: دکترای علوم تربیتی،گرایش مدیریت آموزشی. عضو هیات علمی دانشگاه.
هدف گروه:درج نکات اموزشی،تربیتی، پرورشی کودک