info [at] telegram.city 09153068233

تلگرام شهری

لیست کانال ها و گروه های تلگرام شهر ها

کانالی برای آموزش بیوانفورماتیک

کانالی برای آموزش بیوانفورماتیک

آگهی رایگان

کانالی برای آموزش بیوانفورماتیک
آشنایی با پایگاه های داده زیستی برای ژن، پروتئین و میکروRNAها
آشنایی با NCBI و نرم افزار blast
آشنایی با عملکرد پروتئین ها و ژن ها
آشنایی با اصول طراحی پرایمر
آشنایی با فیلوژنتیک

تماس با ما
@pishgambioinformatics